Tallinna Fotokuu '17 01.09–29.10.2017

Sündmused

Kunstiteadlase Rebeka Põldsami vestlus kunstnik Maria Kapajevaga

29.09 14:00

EKA Narva Kunstiresidentuur

Kontaktürituste nädala Professional Week raames vestleb kunstnik Maria Kapajevaga kunstiteadlane Rebeka Põldsam. Narva on olnud 21. sajandil inspiratsiooniallikaks mitmetele Eesti kunstnikele, kes uurivad nõukogude aja varemeid ja naisküsimust. Maria Kapajeva on Narvast pärit fotokunstnik, kes elab ja töötab Londonis. Kuidas räägib tema oma kodulinna ajaloost ja Narva naisajaloost rahvusvahelisele publikumile? Vestlusel räägime Maria Kapajeva töö lähtepunktidest ja näituse “Unistus on helge, veel ebaselge” sünniloost. Vestlus toimub inglise keeles. Sissepääs tasuta.

 

Narva kunstiresidentuuris toimuva Maria Kapajeva isikunäituse „Unistus on helge, veel ebaselge“ publikuprogrammi toetab Briti Nõukogu.

 

 

29 сентября 14:00: встреча с художником Мария Капаева в беседе с искусствоведом Ребека Пыльдсам

 

В рамках программы Professional Week художница Мария Капаева будет беседовать с искусствоведом Ребека Пыльдсам. Нарва вдохновляет многих современных эстонских художников, изучающих остатки советской эпохи и женские проблемы за последние 15 лет. Мария Капаева – фотограф из Нарвы, который живет и работает в Лондоне уже более десяти лет. Как она расскажет историю своего родного города и историю женщин Нарвы для международной аудитории? В разговоре с художником мы обсудим художественные принципы Марии Капаевой и отправные точки выставки «Мечта прекрасная, ещё неясная». Встреча проходит на английском языке. Вход свободный.