Sanni Seppo avalik loeng „Foto kui tegu” ning portfoolioanalüüs Annika Haasi ja Sanni Seppoga

05.10 12:00

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus

 Sanni Seppo, Martin Tiigiaed (2017).

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Telliskivi 60a/5, esimene korrus)
Loengupidaja: Sanni Seppo
Moderaator: Annika Haas
Kuupäev: 05.10.2019 kell 12:00–13:30  loeng, kell 15:00 portfooliote analüüs
Ligipääsetav ratastooliga

Soome fotokunstnik Sanni Seppo annab avaliku loengu dokumentaalfotograafia tänasest olulisest rollist ja vastutusest sotsiaalsete sündmuste mõjutajana ja näitab süvitsi minevate ning analüüsivate fotolugude vajadust kaasaegses ühiskonnas.

Pärast loengut on kuni 16 fotohuvilisel võimalus tulla näitama oma fotoportfooliot või -projekti ja saada isiklikku professionaalset tagasisidet, mis aitab kaasa fotograafilise mõtlemise arengule ja fotolugude tervikuks sidumise oskusele.
Osalejatel palume kaasa võtta oma portfoolio või fotoprojekti dokumentatsioon valikuga töödest. Eelistatud on väljatrükid, kuid lubatud on ka digitaalne esitus.

Sanni Seppo, osalejaid kuni 8 (inglise ja soome keeles, eelneval kokkuleppel võimalik ka eesti ja vene keele tõlgi abi).
Annika Haas, osalejaid kuni 8 (eesti ja inglise keeles).

Portfoolioanalüüsile registreerimine kuni 3. oktoobrini: kristel@dokfoto.ee

dokfoto.ee